email Có (14) Đơn đặt hàng mới đang chờ xử lý


Tên khách hàng Tên sản phẩm Số lượng Tổng tiền Ngày GửiGiờ gửiTrạng thái
1263Khương Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 1 50 18/05/202106:05:34Đang chờ xử lý
1244Trường Sơn Bình chứa nước điện giải kangen 2 0 20/08/202010:08:53Đang chờ xử lý
1265Huỳnh Hữu Khôi Muối Điện Giải Electrolysis Solution 20 0 25/06/202012:06:14Đang chờ xử lý
1263Trí Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 1 50 17/06/202011:06:16Đang chờ xử lý
1264A hoang Bộ Rửa Máy E-Cleaner 1 50 21/05/202011:05:12Đang chờ xử lý
1263A Hoàng Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 1 50 21/05/202011:05:59Đang chờ xử lý
1263Phạm Ngọc Thanh Tú Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 20 1000 13/04/202002:04:58Đang chờ xử lý
1266Đỗ dũng Cục Rửa Máy E-Cleaner ( SD501 mới ) 1 0 19/11/201909:11:03Đang chờ xử lý
1263Việt Hoàng Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 10 500 02/10/201904:10:16Đang chờ xử lý
1263Nguyễn Trường Giang Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 2 100 17/08/201904:08:43Đang chờ xử lý
1263Ngọc Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 1 50 10/08/201907:08:59Đang chờ xử lý
1245Toàn Lõi lọc nước máy điện giải kangen 1 0 26/07/201908:07:16Đang chờ xử lý
1263Lâm Trọng Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 2 100 23/06/201908:06:18Đang chờ xử lý
1244Nguyễn Xuân Anh Bình chứa nước điện giải kangen 4 0 04/04/201906:04:54Đang chờ xử lý
1263Tran Hoang Tuan Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 4 200 24/10/201801:10:04ok
1266Diep Cục Rửa Máy E-Cleaner ( SD501 mới ) 1 0 17/06/201809:06:08ok