email Có (7) Đơn đặt hàng mới đang chờ xử lý


Tên khách hàng Tên sản phẩm Số lượng Tổng tiền Ngày GửiGiờ gửiTrạng thái
1266Đỗ dũng Cục Rửa Máy E-Cleaner ( SD501 mới ) 1 0 19/11/201909:11:03Đang chờ xử lý
1263Việt Hoàng Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 10 500 02/10/201904:10:16Đang chờ xử lý
1263Nguyễn Trường Giang Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 2 100 17/08/201904:08:43Đang chờ xử lý
1263Ngọc Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 1 50 10/08/201907:08:59Đang chờ xử lý
1245Toàn Lõi lọc nước máy điện giải kangen 1 0 26/07/201908:07:16Đang chờ xử lý
1263Lâm Trọng Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 2 100 23/06/201908:06:18Đang chờ xử lý
1244Nguyễn Xuân Anh Bình chứa nước điện giải kangen 4 0 04/04/201906:04:54Đang chờ xử lý
1263Tran Hoang Tuan Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 4 200 24/10/201801:10:04ok
1266Diep Cục Rửa Máy E-Cleaner ( SD501 mới ) 1 0 17/06/201809:06:08ok