email Có (2) Đơn đặt hàng mới đang chờ xử lý


Tên khách hàng Tên sản phẩm Số lượng Tổng tiền Ngày GửiGiờ gửiTrạng thái
1263Lâm Trọng Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 2 100 23/06/201908:06:18Đang chờ xử lý
1244Nguyễn Xuân Anh Bình chứa nước điện giải kangen 4 0 04/04/201906:04:54Đang chờ xử lý
1263Tran Hoang Tuan Bột Chanh Rửa Máy E-Cleaning Powder 4 200 24/10/201801:10:04ok
1266Diep Cục Rửa Máy E-Cleaner ( SD501 mới ) 1 0 17/06/201809:06:08ok