email Có (1) Đơn đặt hàng mới đang chờ xử lý


Tên khách hàng Tên sản phẩm Số lượng Tổng tiền Ngày GửiGiờ gửiTrạng thái
1223LE VIET THONG Máy lọc nước Kangen Leveluk SD501 1 106000 05/04/201711:04:36Đang chờ xử lý